Webový filtr KERNUN EDU

Přemýšlíte, jak stanovit pravidla pro používání internetu ve vaší škole? Dosažení vysoké úrovně bezpečnosti není jednoduché, ale ukážeme vám, že to jde.

Webový filtr KERNUN EDU

S webovým filtrem KERNUN EDU dokážete sami řídit a monitorovat webový provoz a nastavit jasná pravidla pro používání internetu. Jiné weby budou vhodné pro žáky, jiné pro učitele, vedení školy nebo zaměstnance, všichni přitom mohou bezpečně využívat jeden internet ve stejné škole.

Technologie navíc chrání počítačovou síť před zavirováním, šetří kapacitu datové linky a snižuje zneužívání internetu pro rizikové aktivity.

Hlavní přínosy pro školu

 • Bezpečný přístup na internet
 • Zabezpečení školní Wi-Fi
 • Přesná kategorizace www stránek
 • Flexibilní nastavení pravidel
 • Blokování nebezpečných stránek
 • Přehled o webovém provozu
 • Ochrana před zavirováním sítě
 • Úspora kapacity datové linky

Jak filtr funguje?

Přesná kategorizace webového obsahu a flexibilní nastavení pravidel, to jsou klíčové vlastnosti úspěšné filtrace, která dosahuje až 98 %.

Jak filtr funguje?

KERNUN EDU řídí přístup uživatelů na internet pomocí databáze webových stránek, které jsou zařazeny do odpovídající kategorie, jako třeba vzdělávání, zpravodajství, sport, sociální sítě, počítačové hry, ale také alkohol, drogy, pornografie, zbraně či nebo násilí.

Systém pak umožňuje flexibilně nastavit pravidla pro přístup k těmto kategoriím, a tím zablokovat vstup na stránky s nebezpečným obsahem.

Řízení přístupu na internet

Přístup na internet je pro uživatele řízen prostřednictvím cesty čtyř bezpečnostních kroků PROFIL – PRAVIDLO – KATEGORIE – OBSAH, tedy přístup k požadované cílové stránce. Systém umožňuje správci školy vytvářet jednotlivé profily pro uživatele, skupiny uživatelů, jako jsou například žáci, učitelé, zaměstnanci, vedení školy nebo návštěva. Ale také profily vázané na lokalitu nebo zařízení, jako například Třída, PC učebna, Knihovna, Družina nebo Wi-Fi. Pro daný profil pak už stačí jednoduše přiřadit odpovídající PRAVIDLO pro přístup do příslušné kategorie, a tím efektivně řídit bezpečný vstup na cílovou webovou stránku.

Klíčové vlastnosti

 • Přesná, rychlá a účinná filtrační databáze
 • Správná kategorizace webového obsahu
 • Aktualizace o nově navštívené stránky
 • Efektivní řízení přístupů díky kategoriím
 • Pravidla pro uživatele, lokality a zařízení
 • Flexibilní pravidla Povolit, Omezit, Zakázat
 • Časové rozlišení uplatnění pravidel
 • Autentizace uživatelů a zařízení v síti
 • Správa a dostupnost nových verzí
 • Technická podpora českého výrobce

Zapojení do sítě školy

Z jednoho centrálního místa dokážete aplikovat bezpečnostní politiku a uvést do praxe pravidla bezpečného internetu v celé škole.

Zapojení do sítě školy

KERNUN EDU je možné zapojit jako hardwarové nebo virtuální zařízení na centrální úrovni sítě. Můžete tak efektivně spravovat pravidla na koncových zařízeních a úspěšně řídit webový provoz. Ať už se jedná o uživatele, skupiny uživatelů, jednotlivé třídy, PC učebny, knihovnu družinu nebo školní Wi-Fi a zabezpečit tak přístupy také z mobilních zařízení.

Viditelná online škola

Moderní výuka s využitím IT technologií klade vyšší nároky na bezpečnost.
Co dělat, chcete-li mít školní internet pod kontrolou?

Viditelná online škola

Využívání internetu v počítačových učebnách může mít jistá pravidla, ale je vůbec v lidských silách vyučujícího udržet si plnou kontrolu? Kdo hlídá internet o přestávkách, v družině, ve školním kroužku nebo v knihovně? Webový filtr KERNUN EDU poskytuje nástroje pro odpovědné řízení, kontrolu a monitoring webového provozu.

Prevence a vzdělávání

Mladá generace tráví na síti mnohem více času a stav on-line je pro ně naprostou samozřejmostí. Prevence a vzdělávání dětí v oblasti internetové bezpečnosti je tou nejdůležitější formou, jak dlouhodobě předcházet těmto rizikům.

Avšak přešlap stranou při návštěvě nevhodné stránky, seznámení se s cizím člověkem, nelegální stahování hudby či filmů, to jsou dnes na internetu otázky jen několika minut. Odhaduje se, že až 95 % kyberšikany začalo jako pouhý vtip, který „jen špatně skončil!“

image

Kontrola a monitoring

Náhlou myšlenku provést na internetu nepřípustnou akci nikdo dopředu neodhalí, a pokud se tak stane na půdě školy, navíc s využitím IT zdrojů, které škola poskytuje, může být v konečném důsledku za následky zodpovědná právě ona.

Webový filtr KERNUN EDU představuje systémový bezpečnostní nástroj, který umožňuje školám aktivně předcházet těmto rizikům a chránit školu před nežádoucími incidenty.

image

Klíčové vlastnosti

 

 • Centrální správa a monitoring
 • Záznamy síťové komunikace
 • Přehled a statistiky návštěvnosti
 • Nástroje pro analýzu dat
 • Inspekce protokolů HTTP i HTTPS
 • Aktivace bezpečného vyhledávání
 • Blokování rizikové tunelování
 • Pokročilá správa profilů
 • Správcovské role
image

KERNUN EDU chrání již 23 000 žáků na 55 školách


Celkem55

Základní školy29

Střední školy16

Gymnázia10

KERNUN EDU chrání již 23 000 žáků na 55 školách

Přečtěte si případové studie a reference, kde již webový filtr KERNUN EDU pro řízení přístupu na internet používají.

Moderní výuka s tablety

ZŠ Krouna

Výuka s tablety vytvořila ve škole zcela nové IT prostředí, které nám začalo přerůstat přes hlavu. Žáci prostřednictvím školní Wi-Fi sítě získali volný přístup na internet a starosti byly na světě. Chyběl nám systémový nástroj umožňující řídit přístupy na internet s možností pružně a flexibilně reagovat. Moderní výuka si tak vyžádala vyšší IT bezpečnost.

Pouhé „zaheslování“ se ukázalo jako nedostatečné. Hlavní potíže nastaly zejména se sociálními sítěmi a stahováním souborů. Školní Wi-Fi a datová linka byly brzy zahlcené. Navíc rostlo riziko možné kyberšikany či přístupu na nevhodné stránky. Uvědomoval jsem si, že jsem zodpovědný za internetovou bezpečnost žáků během školy a začal jsem hledat možnosti. Webový filtr KERNUN EDU mě zaujal, protože se jedná o český produkt orientovaný přímo do školního prostředí.

Máme přibližně 200 uživatelů, z toho 180 žáků, 15 pedagogů a dále provozní personál. Se zavedením filtrace se náš webový provoz významně stabilizoval. Z původních 80 GB průměrně stažených dat poklesl na současných zhruba 40 GB za měsíc.

Podařilo se nám tak, díky omezení přístupu na kategorie stahování hudby, filmů a videa, vyřešit problém s přetížením datové linky. Také jsme vyřešili otázku přístupu na sociální sítě. Žáci mají přístup povolen před vyučováním, o velké přestávce a v době oběda, naopak učitelé mají přístup neomezeně.

Webový filtr ve školní praxi považuji za účinný pilíř prevence, jak aktivně předcházet internetovým rizikům. Hlavním přínosem je zejména jistota plné kontroly nad webovým provozem a úspěšné filtrování nevhodných či jinak závadných stránek. Navíc filtr je díky své aktuální databázi, se kterou pracuje, mnohem přesnější než naše původní vytváření whitelistů-blacklistů. Vše nám tak šetří čas i energii.

Dosažení vysoké úrovně bezpečnosti není vůbec jednoduché, nicméně praxe na ZŠ Krouna nám ukazuje, že to jde.

Mgr. Josef Kyncl, ředitel ZŠ Krouna

Řešení pro malou i velkou školu

Licence jen na počet žáků, ostatní uživatelé ve škole jsou zdarma!

Řešení pro malou i velkou školu

Webový filtr KERNUN EDU je dodáván jako HW nebo virtuální zařízení, které je svým výkonem optimalizované pro potřebnou kapacitu školy.

Produktová řada modelů nabízí řešení již od 50 žáků, až po skutečně velké školy, které navštěvuje i několik 1 000 žáků. Od toho se odvíjí také cena, která je licencována pouze na počet žáků. Ostatní uživatelé mohou technologii ve škole využívat zdarma.

Nákup i Pronájem

Při nákupu KERNUN EDU se cena skládá z nákupu hardwarového nebo virtuálního zařízení a licence na počet žáků školy. V dalších letech pak již stačí pouze nákupem licence službu prodloužit na další rok.

Škola si může webový filtr pořídit i formou pronájmu. Odpadají tak počáteční náklady na pořízení vlastního zařízení a škola platí jen pravidelnou měsíční částku. V té je zahrnutý pronájem zapůjčeného zařízení i pravidelné roční obnovy licence.

image

Vyzkoušet si

Chcete si webový filtr KERNUN EDU nejdříve vyzkoušet? Máme pro vás připraveno virtuální zařízení, které vám na 1 měsíc zapůjčíme. Můžete si tak řízení bezpečného přístupu na internet vyzkoušet a otestovat přímo v prostředí vaší školy.

image

IT bezpečná škola Zaslat PDF

IT bezpečná škola Zaslat PDF

Moderní výuka a využití IT technologií ve výuce si vyžaduje také vyšší bezpečnost.
Co dělat, chceme-li mít jistotu, že se na školní síti nedějí věci, které by se dít neměly?

Kontakt

Uvažujete o nasazení webového filtru KERNUN EDU?
Připravíme řešení i pro vaši školu.